خانه / اطلاعات پزشکی / شرایط جدید معاینه و معافیت پزشکی سربازی

شرایط جدید معاینه و معافیت پزشکی سربازی

شرایط جدید معاینه و معافیت پزشکی سربازی

معافیت پزشکی

آیین نامه مذکور در اجرای تبصره یک ماده ۳۹ قانون خدمت وظیفه عمومی در ۴۸ ماده و یک پیوست (۴۹ بندی مربوط به بیماریهای پدر مشمول) در سال ۱۳۸۰ در ستاد کل نیروهای مسلح بازنگری و به تصویب وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده است و  بعنوان جایگزین آیین نامه مصوب سال ۱۳۷۵ قابل اجرا است.

 • بخش اول: بیماریهای عمومی ماده ۲۹: مشمولان مبتلاء به بیماریهای عمومی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.
  بند۱- عدم کفایت رشد و نمو جسمی و عضلانی کافی که موجب ناتوانی در انجام تکالیف نظامی می شود
  معاف دائم.بند ۲- ابتلاء به بیماریهای قابل علاج که مدت درمان آنها بیشتر از یک ماه باشد و همچنین اعمال جراحی و کسانیکه در دوران نقاهت بیماری می باشند با تشخیص شوراهای پزشکی از ۶ ماه تا یکسال معاف موقت.بند ۳- پایین افتادگی احشاء توأم با اختلالات عملی معاف دائم.
  تبصره: نوع خفیف- معاف از رزم.

  بند ۴- طول قد مشمولان کمتر از ۱۵۰ سانتی متر معاف دائم.

 

آیین نامه جدید معاینه و معافیت پزشکی و جدول بیماریهای مشمولان نظام وظیفه

توجه : هنگام  اشاره به مورد بیماری شماره ماده ، بند و بخش مربوطه را به خاطر بسپارد

بخش دوم: بیماریهای غدد مترشحه داخلی(تیرویید- چاقی و لاغری )

بخش دوم: بیماریهای غدد مترشحه داخلی(تیرویید- چاقی و لاغری )

ماده ۳۰: مشمولان مبتلا به بیماریهای غدد مترشحه داخلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.
بند۱- بیماریهای غدد هیپوفیز اکرومگالی، ژیگانتیسم، سندروم کوشینگ، دیابت بی مزه، آدنوم هیپوفیز، هیپوفونکسیون کلی هیپوفیز معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۲- بیماریهای غده تیروئید
الف) گواتر توکسیک معاف دائم.
ب) هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدیمعاف دائم.
ج) گواترهای حجیم معاف دائم.
د) ندولهای گرم و سرد معاف دائم.
ه) تیروئیدیتهای حاد شش ماه معاف موقت.
و) گواتر عمل شده خدمات غیر رزمی
——————————————————————————–
بند۳- بیماریهای غدد پاراتیروئید.
هیپر پاتراتیروئیدی و هیپوپاراتیروئیدی معاف دائم
——————————————————————————–
بند ۴- بیماریهای غدد فوق کلیوی
پرکاری و کم کاری غده فوق کلیوی معاف دائم
——————————————————————————–
بند ۵- بیماریهای غدد بیضه
الف) تومورهای بیضه معاف دائم.
ب) ژنیکوماستی شدید معاف دائم.
ج) سندروم کلاین فلتر معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۶- بیماریهای غدد دیگر
الف) تومورهای هیپوفیز معاف دائم.
ب) هرمافرودیسم ها معاف دائم
——————————————————————————–
بند ۷-بیماریهای تغذیه و متابولیک
الف) دیابت قندی معاف دائم.
ب) هیپوانسولینیسم معاف دائم.
ج)بیماریهای ویلسون معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۸- چاقی و لاغری مفرط با توجه به عدد A به شرح زیر عمل می شود:

A<15           لاغری مفرط

۱۵<A<20     لاغر  

۲۰<A<25     نرمال

۲۵<A<35     اضافه وزن

۳۵<A<40     چاقی مفرط

A>40           چاقی مرضی

الف) اگر عدد A کمتر از ۱۵ و بیشتر از ۴۰ باشد معاف دائم.
ب) اگر عدد A بین ۳۵ تا ۴۰ باشد معاف از رزم.

مثال:
اگر وزن فرد ۴۸ کیلوگرم و قد فرد ۱۸۰ سانتی متر باشد،( ۱/۸) چون عدد A کمتر از ۱۵ شده لذا فرد معاف دائم است.
A=48/(1.8)2
A=48/3.24
A=14.8
اگر وزن فرد ۱۰۵ کیلوگرم و قد فرد ۱۷۰ سانتی متر باشد، چون عدد A بین ۴۰ –۳۵ است معاف از رزم.
A=105/(1.7)2
A=105/2.89
A=36.33
اگر وزن فرد ۱۱۰ کیلوگرم و قد فرد ۱۶۰ سانتی متر باشد
A=110/(1.6)2
A=110/2.56
A=42.97
چون عدد A بیشتر از ۴۰ می شود معاف دائم.

بخش سوم: بیماریهای پوست و بافت های زیر پوست

بخش سوم: بیماریهای پوست و بافت های زیر پوست

ماده ۳۱: مشمولان مبتلاء به بیماریهای پوست و بافت های زیر پوست با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱- انواع اگزماهای وسیع و شدید:

الف) در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

ب) در سایر موارد خدمات غیررزمی.
—————————————————————————
بند ۲- عفونت های قارچی عمیق و وسیع پوست.

الف) در صورتی که مزمن و مقاوم به درمان باشد معاف دائم.

ب) کچلی ۶ ماه معاف موقت.
——————————————————————————–
بند ۳- هیپرئیدروز (عرق کردن کف دست) شدید معاف دائم.
——————————————————————————
بند ۴- لیکن پلان پوستی و مخاطی شدید و گسترده معاف دائم.
————————————————————————-
بند ۵-پسوریازیس کف دست و پا و پسوریا زیس های شدید و گسترده وانور سه معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۶- سل های پوستی معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۷- لوپوس اریتماتوسیستمیک و لوپوس اریتمانودیسکوئید معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۸- خال های پیگماته آنژیوم های وسیع و غیرقابل عمل.

الف) توأم با اختلالات عملی و یا در سر و صورت که کراهت منظر ایجاد کرده باشد معاف دائم.

ب) در سایر موارد خدمات غیررزمی.
——————————————————————————–
بند ۹- میکوزیس فونکوئید و سایر لنفومای پوستی و پاراپسوریازیس با پلاکهای بزرگ معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۰- سیکاتریس های جلدی در صورتی که وسیع و ضخیم بوده یا چسبندگی به اطراف داشته به طوری که مانع حمل تجهیزات و تمرینات نظامی بوده با تمایل به زخم شدن داشته باشد یا اختلالات عملی تولید نموده باشد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۱- اسکلرودرمپها- آتروفی های پوستی در صورتی که وسیع و پیش رونده باشند معاف دائم.
——————————————————————————–
بند۱۲- ویتیلیکو گسترده صورت و یا هر دو دست و یا بیش از ۴۰% کل بدن معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۳- عوارض پوستی شدید که در اثر اختلالات عروقی ایجاد شده باشد مانند فلبیت های عمقی و سطحی که با ورم مزمن اندام توأم باشد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۴- هیپودرمیتهای ندولر شدید و منتشر و مقاوم و توأم با علایم سیستمیک معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۵- درماتیتهای بولوز غیرمیکروبی اکتسابی و درماتیت های بولوز مادرزادی و اکرودرماتیت مزمن هالوپو، آکرودرماتیس، آنتروپاتیکا معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۶- هیپرکراتوزکف هر دو دست و یا هر دو پا:

الف) در مورد شدید معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.
——————————————————————————–
بند ۱۷- فرونکولوز شدید و وسیع یکسال معاف موقت.
——————————————————————————–
بند ۱۸- بیماریهای پوستی که در حین انجام خدمت وظیفه یا در اثر حساسیت و یا مسمومیت نسبت به مواد شیمیایی ( شغلی، دارویی، جنگی) ایجاد شده باشد وبه درمان مقاوم باشد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۱۹- کهیر.

الف) همراه با آنژ یوادم معاف دائم.

ب) در سایر موارد خدمات غیررزمی.
——————————————————————————–
بند ۲۰- آلوپسی آرآتا همراه با کراهت منظر یا توتالیس و یا یونیورسالیس معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۲۱- بیماریهای کلاژن- اسکلرودرمی ها- پلی آرتریت نودوزا و اسکولیت های لنفوسیتی و اسکولیت های دارویی در صورتی که وسیع بوده و سبب اختلال عملی گردند معاف دائم.
——————————————————————————-
بند ۲۲- انواع آکنه وقتی که شدید باشد و یا منظره صورت را تغییر دهد و یا اینکه ناحیه وسیعی از گردن، کتف ها، سینه و پشت را فرا گرفته باشد معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۲۳- لیشمانیوز (سالک پوستی).

الف) فعال شش ماه معاف موقت.

ب) در صورتیکه پس از بهبودی کراهت منظر یا اختلال عملی اعضاء را ایجاد نماید معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۲۴- سارکوئیدوز پوست معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۲۵- بیماری ژنودرماتوز مانند توبروز اسکلروزیس، رکلین هوزن، آلبینیسم، اکتیوز مادرزادی، گزرودرماپیگمانتوزا، پوفیزی معاف دائم.
——————————————————————————–
بند ۲۶- ایکتیوز گسترده مادرزادی یا اکتسابی معاف دائم.

بخش چهارم: بیماریهای داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

بخش چهارم: بیماریهای داخلی مغز و اعصاب (نورولوژی)

ماده ۳۲: مشمولان مبتلا به بیماریهای داخلی مغز و اعصاب با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱- اختلالات استحاله ای سلولهای عصبی ( مانند فریدریش و..) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲- اختلالات تعادلی مخچه ای معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳- انواع میلیتها و سکل انها

الف) در صورتیکه شدید باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفیف ( زمانی که بر اساس طبقه بندی بین المللی ( صفر تا پنج) در حد ۴ باشد) خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴- انسفالیتها و انسفالویاتیها در صورتیکه عوارض جسمی یا روانی پایدار و ناتوان کننده داشته باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۵- مولتیپل اسکلروزیس یا MS معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۶- انواع صغر عضلانی بزرگ مشروط بر اینکه اختلال شدید و مشهود ایجاد کرده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۷- انواع مبویاتی های اولیه و ثانویه معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۸- اختلالات مادرزادی سیستم اعصاب مرکزی از هر نوع معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- انواع پاراپلژی ها، پاراپارزی ها، همی پلژی ها، همی پارزیها و منوبلژیها معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۰- انواع اختلالات و حرکات غیرطبیعی عضوی مربوط به دستگاه خراج هرمی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۱- انواع صرع به شرط ثبوت کلینیکی و یا پاراکلینیکی در یکی از مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم.

تبصره: در مواردی که شروط فوق تحقق نیابد ولی مدارک قابل استناد دال بر سابقه صرع موجود باشد به خدمت غیر رزمی اعزام و در مشاغل مناسب گمارده شود در صورتی که در حین خدمت صرع ثابت شود معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۲ـ انواع پلی نوریتهای بهبود یافته و سکل آنها با تایید الکترود یاکنوزیس به شرط ثبوت کلینیکی و پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۳ـ انواع نوروفیبروماتوزها

الف) در موارد شدید ( اختلال عملکرد، کراهت منظر) معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۴- سابقه مننژیت های مزمن و سکل انواع مننژیت در صورت داشتن اختلال عملی و عصبی به شرط ثبوت در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۵- انواع نوروالژیها معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۱۶- انواع فلج اعصاب کراینال.

الف) در موارد شدید و مقاوم به درمان با اثبات کلینیکی یا پاراکلینیکی معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۷- انواع سکته های مغزی و ضایعات عروقی مغز

الف) با عارضه عصبی ( ارگانیک یا غیرارگانیک) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۸- بیماری میاستنی کراویس با اثبات کلینیکی یا پاراکلینیکی در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۹- تورتیکولی معاف دائم.

بخش پنجم: بیماریهای روانپزشکی

بخش پنجم: بیماریهای روانپزشکی

ماده ۳۳: مشمولان مبتلا به بیماریهای روانپزشکی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱- انوع پسیکوزها شامل ( اسکیزوافکتیو، اختلالات هذیانی، پسیکوزهای آتیپیک مزمن) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲- اختلالات خلقی.

الف) شدید در فاز مانیک یا فاز افسردگی اعم از حاد و یا مزمن معاف دائم.

ب) اختلال افسردگی اساسی معاف دائم.

ج) انواع اختلال خلقی افسردگی خفیف ( دیس تایمی و سایکلوتایمی) ، اختلال خلقی نوع دوم ( هیپومانیا) در صورتیکه با دارو تحت کنترل بوده و یا تهدید کننده خود و اطرافیان نباشد معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۳- انواع اختلالات شخصیتی

الف) انواع سایکوپات و نوع مرزی و نوع اسکیزوئید معاف دائم.

ب) انواع دیگر اختلال شخصیت در صورتیکه ناتوان کننده باشد معاف دائم.

ج) در صورتیکه ناتوان کننده نباشد معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۴- انواع نوروزهای شدید و مقاوم به درمان و مزاحم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۵- انواع نقیصه های عقلانی و کند ذهنی ها ( عقب ماندگی ها)

الف) با ضریب هوشی زیر ۶۰ معاف دائم.

ب) با ضریب هوشی بین ۷۵-۶۰ معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۶- اختلالات تکلم و لکنت زبان در صورتی که علت روانی یا نورولوژیک داشته باشد

الف) در صورت شدید بودن معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۷- بیماریهای روانی ناشی از جنگ و حوادث

الف) در صورتی که استقرار یافته باشد به شرط ثبوت در مراکز درمانی نظامی یا دانشگاهی توسط دو نفر روانپزشک معاف دائم.

ب) در صورت عدم استقرار خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۸- اختلال رفتار ( عدم تعادل عصبی و روانی) و کژخوئیها به طوری که مغایر شئونات نظامی باشد همچنین انحرافات اخلاقی و جنسی مانند ترانس سکسوالیسم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- اختلالات کنترل تکانه معاف دائم.

تبصره: تیک های ( تکانه های ) ضعیف و گذرا مثل پلک زدن و.. معاف از رزم.

بخش ششم: بیماریهای جراحی مغز و اعصاب

بخش ششم: بیماریهای جراحی مغز و اعصاب

ماده ۳۴: مشمولان مبتلا به بیماریهای جراحی مغز و اعصاب با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱- معایب ستون فقرات ( مادرزادی یا اکتسابی)

الف) در موارد شدید یا اشکال عملی معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲- اسپوندیلولیزیس و اسپوندیلولیستزیس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳- انواع هرنی دیسکال با علایم کلینیکی و رادیولوژی عمل شده و عمل نشده معاف دائم.

( در موارد بیماران عمل شده انجام میلوگرافی و یا MRI ستون فقرات که در مراکز درمانی دانشگاهی یا نظامی انجام شده باشد منضم به تأیید رادیوگرافی ضروری است)

——————————————————————————–

بند ۴- تومورهای استخوانی خوش خیم ستون فقرات .

الف) در صورتیکه از نظر حجم و موقعیت اختلال عملی ایجاد نماید معاف دائم.

ب) بدون اختلال عملی خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۵- انواع شکستگی های تازه مهره ها ( بدنه، تیغه، زوائد مفصلی) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۶- تغییر شکلهای مادرزادی و واضح جمجمه مانند هیدروسفالی، میکروسفالی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۷- اختلالات عروقی مغز با و بدون علایم کلینیکی ( مثل انوریسم و A.V.M ) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۸- سابقه عمل جراحی روی مغز معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- کمپرسیونهای نخاعی مانند تومورهای استخوانی مهره ها و یا سکل عفونتها و آراکنوئیدیتها خواه به مرحله فلج رسیده باشد یا نرسیده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۰- هر نوع جسم خارجی در داخل جمجمه و کانال نخاعی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۱- دنده گردنی.

الف) با عوارض شدید معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۲- توراسیک اوت لت سندرم با تأیید کلینیکی و یا رادیولوژی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۳- انواع خونریزی های سربر و مننژه

الف) با عارضه عصبی ( ارگانیک یا غیرارگانیک) معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۴- تروماهای عصبی
الف) فلج اعصابی که سبب اختلالات عملی و ناتوان کننده معاف دائم.

ب) صدمات عصبی حسی خدمات غیررزمی.

بخش هفتم: بیماریهای ریه و قفسه صدری

بخش هفتم: بیماریهای ریه و قفسه صدری

 • ماده ۳۵: مشمولان مبتلاء به بیماریهای ریه و قفسه صدری با توجه به نوع بیماری که بدان مبتلاء می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.بند ۱- تغییر شکل و نقص های مادرزادی حجاب حاجز ( نبودن دیافراگم یا فلج حجاب حاجز) معافیت دائم.——————————————————————————–بند ۲- تغییر شکل های مادرزادی قفسه صدری مانند سینه فرورفته ( سینه قیفی شکل)، جناغ برجسته با فقدان عضلات تنفسی:الف) همراه با اختلال بالینی واضح در عمل قلب یا ریه معاف دائم.ب) بدون اختلال تنفسی و قلبی خدمات غیررزمی.——————————————————————————-بند ۳- تغییر شکلهای مادرزادی مجاری هوایی ( فیستولها و تراکثوبرونکومکالی) معاف دائم.——————————————————————————–بند ۴- عدم تشکیل قسمتی از ریه ( آژنزی ری) و آپلازی کامل یا جزیی که ایجاد اختلال در عمل تنفسی نموده باشد معاف دائم.——————————————————————————–

  بند ۵- استنیت و اسنئومیلیت دنده ها یا ترقوه یا جناغ سینه یا کتف:

  الف) در نوع مزمن ( بیش از ۶ ماه) معاف دائم.

  ب) در نوع حاد شش ماه معاف موقت.

  ج) در نوع بهبود یافته خدمات غیررزمی.

  ——————————————————————————–

  بند ۶- شکستگی دنده ها یا جناغ یا کتف یا ترقوه که موجب اختلال عمل تنفسی یا تغییر شکل شدید آنان شده باشد به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی معاف دائم.

  ——————————————————————————–
  بند ۷- سیکاتریس سوختگی وسیع و یا سیکاتریس های اعمال جراحی که ایجاد اختلال عملی تنفسی نماید معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۸- انواع پلورزیها:

  الف) از نوع مزمن ( بیش از ۶ ماه) معاف دائم.

  ب) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.
  ——————————————————————————–
  بند ۹- سابقه پنوموتوراکس خودبخودی.

  الف) سابقه پنوموتوراکس خودبخودی ( یک بار تأیید شده) معاف از رزم.

  ب) سابقه پنوموتوراکس خودبخودی تکرار شونده ( بیش از یک بار) معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۰- سارکوئیدوز، فیبروز ریه، سندرم کارتاژنز معاف دائم.
  ——————————————————————————-
  بند ۱۱- تومورهای حجاب حاجز و یا جنب اعم از خوش خیم و بدخیم معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۲- بیماریهای قارچی مزمن ریه معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۳- پنوموکونیوزها معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۴- آمفیزم ریه:

  الف) به صورت منتشر معاف دائم.

  ب) لوکالیزه خدمات غیررزمی.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۵- کیست های مختلف ریه ( هیداتیک، درموئید) پلوروپری کاردیال و کیست های هوایی بزرگ و متعدد معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۶- آبسه ریوی و سکلهای وسیع عفونی معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۷- بونشکتازی:

  الف) دو طرفه یا دو لب در یک ریه معاف دائم.

  ب) یک لوب یک طرفه معاف از رزم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۸- برونشیت مزمن که ولید عوارض بالینی نموده باشد معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۱۹- آسم به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی:

  الف) در موارد متوسط و شدید معاف دائم.

  ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.
  ——————————————————————————–
  بند ۲۰- تومورهای برونش به طور کلی اعم از بدخیم یا خوش خیم معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۲۱- اجسام خارجی ریه، برونش و مدیاستن که عارضه ریوی ایجاد کرده و باعث اختلال در فونکسیون ریه شده باشد به شرط ثبوت در بیمارستانهای نظامی یا دانشگاهی معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۲۲- سابقه اعمال جراحی سینه اعم از برداشتن بیش از یک دنده و توراکوپلاستی ورزکسیون ریه و دکورتیکاسیون معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۲۳- تنگی های تراشه برونشها که ایجاد اختلالات عملی کرده باشد معاف دائم.
  ——————————————————————————–
  بند ۲۴- تومورهای مدیاستن، مدیاستنیتهای مزمن علایم فشار به مدیاسیتن معاف دائم.

بخش هشتم: بیماریهای استخوان ( اسکلت)

بخش هشتم: بیماریهای استخوان ( اسکلت)

ماده ۳۶: مشمولان مبتلا به بیماریهای استخوانها ( اسکلت) با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱- انحرافات ستون فقرات مادرزادی یا اکتسابی:

الف) در اشکال شدید و ناتوان کننده معاف دائم.

(۱)انحرافات جانبی مادرزادی و اکتسابی ستون فقرات ( اسکولیوز) بیش از ۳۰ درجه معاف دائم.

(۲)جبران نشده و یا منجر به تغییر شکل قفسه صدری شده باشد معاف دائم.

(۳)کیفوز شدید بیش از ۷۰ درصد معاف دائم.

ب) در اشکال خفیف ( انحرافات جانبی مادرزادی و اکتسابی ستون فقرات کمتر از ۲۰ درجه) معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۲- اسپینابیفیدا اکولتا، ساکرالیزاسیون، لومباریزاسیون خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳- هرگونه اعمال جراحی ( استخوانی) ستون فقرات معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴- شکستگی های قدیمی حفره کوتیل ( استایولوم) چنانچه با تغییر شکل حفره و یا عارضه دیگر مفصل همراه باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۵- نکروز آواسکولار سر استخوان ران به هر علت- معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۶- شکستگی های لگن:

الف) نوع مالکین معاف دائم.

ب) نوع Open Book معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۷- بیماری شوئرمان خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۸- استئومیلیت:

الف) از نوع حاد شش ماه معاف موقت.

ب) عفونتهای سخت حاد و عفونتهایی که علیرغم ۶ ماه درمان بهبود نیافته و منجر به تغییر شکل استخوان یا ترشح مکررباشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- تومورهای استخوانی خوش خیم:

الف) تومورهای استخوانی متعدد و یا با ایجاد اختلال مشهود در کار عضو معاف دائم.

ب) تومورهای داخل استخوانی منفرد بدون عارضه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۰- کیستهای استخوانی:

الف) کیستهای بزرگ با خطر شکستگی یا به اندازه بیش از یک سوم قطر استخوان معاف دائم.

ب) کیستهای کوچک و بدون عارضه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۱- شکستگی ها:

الف) شکستگی های استخوانهای بلند که منجر به نصب پیچ و پلاک و یا کونچر شده باشد و یا در گچ باشد چنانچه کمتر از شش ماه از عمل گذشته باشد ، شش ماه معاف موقت.

ب) شکستگی های جوش خورده ای که با پیچ و پلاک، یا کونچر بوده و یا اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد خدمات غیررزمی.

ج) شکستگی هایی که پس از یکسال جوش نخورده باشد و مفصل کاذب ایجاد کرده باشد و یا در وضع نامناسب جوش خورده و اشکال عملی ایجاد نموده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۲- قطع یا فقدان یکی از اندامها معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۳- کوتاهی پا:

الف) کوتاهی بیش از ۳/۵ سانتی متر معاف دائم ( به استناد اسکنوگرام)

ب) کوتاهی از ۱/۵ تا ۳/۵ سانتی متر خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۴- سینوویال کندروماتوزیس مفاصل همراه با اختلال عملی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۵- آنکیلوز کلیه مفاصل بزرگ ( هانش، زانو، آرنج، شانه، مچ پا، مچ دست) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۶- محدودیت حرکات مفاصل:

الف) در مورد مفاصل هانش، زانو و شانه معاف دائم.

ب) محدودیت حرکات سایر مفاصل بزرگ در صورتی که نیمی از حرکات محدود شده باشد معاف دائم.

ج) در موارد خفیف تر همراه با اختلال عملکرد خدمات غیررزمی.

تبصره: در موارد مشکوک زیربیهوشی اندازه گیری شود.

——————————————————————————–

بند ۱۷- دررفتگی مکرر و یا قدیمی و مادرزادی مفاصل بزرگ ( مستند به ۲ رادیوگرافی در حال دررفتگی در بیمارستانهای ن.م و یا مورد وثوق) عمل شده و یا نشده معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۸- شلی لیگامانهای زانو و مچ پا و در رفتگی عادتی مفاصل که مانع تمرینات نظامی باشد خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۹- سندرم ایسکمیک ولکمن:

الف) در صورتیکه شدید و مانع خدمت باشد معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۰- فقدان کامل شست ( از مفصل M.C.P ) و یا فقدان ارزش کاری آن در یک دست معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۱- فقدان انگشتان دست:

الف) بیش از یک انگشت در یک دست معاف دائم.

ب) تا سه بند انگشت در یک دست خدمات غیررزمی.

توجه:

در مورد انگشتان به صورت زیر عمل شود که هر انگشت کامل یک و هر بند یک سوم محسوب شود یعنی اگر بند اول چهار انگشت قطع شده باشد بیش از یک انگشت محسوب و معاف دائم می شود.

——————————————————————————–

بند ۲۲- عوارضی که مانع باز شدن و یا تا شدن انگشتان دست شود مانند سنداکتیلی و…

الف) در بیش از دو انگشت ( مرکب) معاف دائم.

تبصره: چنانچه یک انگشت قطع شده و انگشت دیگر همان دست یش از ۵۰% عملکرد خود را از دست داده باشد، معاف دائم.

ب) در دو انگشت ( ساده) خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۳- کوتاهی اندام فوقانی در مقایسه با یکدیگر در صورتیکه بیش از ۵ سانتی متر باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۴- سینوستوز استخوانهای ساعد:

الف) در دو دست معاف دائم.

ب) در یک دست خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۵- کوبیتوس و اروس و والکوس:

الف) همراه با اختلال عملکرد یا ضایعه عصبی معاف دائم.

ب) بیش از ۱۰ درجه انحراف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۶- کوکساپلانا و کوکساوارا، کوکساماکنا، کوکساوالکا معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۷- پارگی منیسک زانو عمل شده یا نشده خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۸- پارگی شدید و کامل رباطهای جانبی و متقاطع زانو که باعث ناپایداری مفصل گردد:

الف) در مواردیکه چند رباط پاره شده باشد معاف دائم.

ب) در موارد پارگی رباط ACL و PCL همراه با پارگی منیسک معاف دائم.

ج) در افراد جراحی شده همراه با اختلال عملی معاف دائم.

د) در نوع منفرد خدمات غیررزمی.

ه) در افراد جراحی شده بدون اختلاف عملی معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۲۹- ژنووالگوم، ژنووارم، ژنورکوروانوم

الف) در موارد شدید (فاصله بین دو قوزک یا دو کوندیل بیش از ۱۰ سانتی متر) معاف دائم.

ب) در موارد خفیف ( فاصل بین دو قوزک یا دو کوندیل کمتر از ۱۰ سانتی متر) خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۰- صافی کامل کف پا هر دو پا در انواع سخت ( Rigid ) و یا با تحدب شدید استخوانی و یا با انحراف پاشنه پا معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۱- پارگی بهبود یافته تاندون آشیل معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۲- تغییر شکل اکتسابی یا مادرزادی استخوانهای تارس و متاتارس ( هالوس والگوس شدید) خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۳- قطع انگشتان پا:

الف) قطع سه انگشت کامل از یک پا و یا قطع شست در هر دو پا معاف دائم.

ب) قطع شست در یک پا خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۴- اکی نیسم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۵- اوریب بودن مفصل مچ پا:

الف) در موارد شدید معاف دائم.

ب) در موارد خفیف خدمات غیررزم.

——————————————————————————–

بند ۳۶- از بین رفتن قسمتی از استخوانهای کف پا یا هر نوع تغییرات استخوانی دیگری که مانع انجام تمرینات نظامی باشد و با در پوشیدن پوتین اشکال ایجاد نماید معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۷- بیماریهای اسکلتی استخوانی نظیر استئوژنس ایمپرفکتا، آرتروگریپوزیس، سکلهای شدید ناشی از cp ، پولیو و انهدام کام پاشنه (نکروز استخوان تالوس) در انواع شدید معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۸- استئوکوندریت دیسکانت زانو، هیپ و مچ پا معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۹- بیماریهای جوش نخوردگی اسکافوئید و کن باخ همراه با اختلال عملکرد معاف دائم

بخش نهم: بیماریهای شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی

بخش نهم: بیماریهای شکم و دستگاه گوارش و جراحی عمومی

بند ۳۷: مشمولان مبتلا به بیماریهای شکم و دستگاه گوارش و رشته جراحی عمومی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهندنمود.

بند ۱- اعمال جراحی روی کبد، کیسه صفرا، مجاری صفراوی . پانکراس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲- فیبروز و سیروز کبدی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳- آسیت به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴- کیست های دستگاه گوارش و طحال معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۵- همانژیوم کبدی:

الف) بزرگتر از ۴۰ میلی لیتر معاف دائم.

ب) کوچکتر از ۴۰ میلی لیتر خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۶- سنگ کیسه صفرا و مجاری صفراوی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۷- بیماریهای مادرزادی و اکتسابی مجاری صفراوی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۸- پورتال هایپرتانسیون به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- هپاتیت های مزمن به هر دلیل معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۰- بیماریهای متابولیک کبدی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۱- بیماریهای عروقی کبد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۲- پانکراتیت:

الف) حاد ۶ ماده معاف موقت.

ب) مزمن معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۳- لب حلقوی پانکراس، سنگهای پانکراس، کیستهای پانکراس، فیستول پانکراس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۴- اسپلنکتومی یا فقدان مادرزادی طحال معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۵- اسپلنومکالی قابل لمس معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۶- تومورهای خلف صفاتی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۷- فیستولهای مقعدی فوق اسفنکتری و بین اسفنکتری معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۸- فیستولهای نافی و پپلونیدال در کلیه موارد خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۹- بواسپرهای داخلی با درجه های ۳ و ۴ معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۰- فتق های جدار شکم ( داخلی و خارجی) و دیافراگماتیک.

الف) عمل نشده معاف دائم.

ب) عمل شده عود کرده معاف دائم.

ج) عمل شده بدون عارضه منع خدمتی ندارد.

——————————————————————————–

بند ۲۱- مگاکولون با اختلالات عملی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۲- کلیه بیماریهای التهابی دستگاه گوارش (IBD ) به ثبوت رسیده مانند کرون، کولیت، اولسر و… معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۳- سندرمهای سوء جذب ( مانند بیماری سلیاک، اسپروی تروپیکال، بیماری ویپل) و تلانژکتازی عروق روده معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۴- تنگیهای کولون ورکتوم و مقعد به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۵- کلیه سندرمهای پولیپوزیر و انواع پولیپهای همراه با عوارض معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۶- پرولاپس رکتوم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۷- سیکاتریسهای عمل جراحی روی شکم با اندازه بیش از ۲۰ سانتی متر خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۸- هرگونه اعمال جراحی روی دستگاه گوارش که تولید اختلالات گوارشی کرده باشد و منجر به برداشتن قسمتی از عضو ( بجز آپاندیس) شده باشد و یا آناستوموز شده و یا چسبندگی وسیع ایجاد کرده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۹- بیماریهای پپتیک مقاوم به درمان و یا همراه با عوارض ( انسداد، سوراخ شدگی، خونریزی ) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۰- دیورتیکولهای مری، معده، اثنی عشر و دیورتیکولوز عمل شده، عمل نشده معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۱- آشالازی ( عمل شده و نشده) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۲- بی اختیاری مدفوع مادرزادی و اکتسابی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۳- پریتونیتهای مزمن ( از هر نوع و به هر علت که باعث اختلال در کار احشاء شده باشد اعم از چرکی – سلی- قارچی) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۴- سل دستگاه گوارش معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۵- وجود اجسام خارجی داخل شکم:

الف) با عوارض معاف دائم.

ب) بدون عوارض خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۶- تمام فلاپهای پدیگوله عضلانی ،آزاد:

الف) اگر نقص عضو یا اختلال عملکرد ایجاد کرده باشد معاف دائم.

ب) سایر موارد بدون عارضه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۷- دیورتیکول مکل:

الف) با عارضه معاف دائم.

ب) بدون عارضه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۸- هپاتومگالی شدید به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۹- آبسه های چرکی و آمیبی کبد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۰- خونوریزیهای مکرر دستگاه گوارش با علت ناشناخته معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۱- بیماری کلیگر نجار نوع ۱ و ۲، کلستاز دوبین جانسون و روتور معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۲- بیماری ژیلبرت خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴۳- ازوفاژیتها:

الف) ازوفاژیت شدید که منجر به اولسربارت شده یا دیسپلازی شدید ( گزارش پاتولژی) داده باشد معاف دائم.

ب) ازوفاژیت در مراحل یک تا چهار معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۴۴- فیستول وریدی شریانی اندام فوقانی و تحتانی مادرزادی یاتروماتیک.

الف) همراه با اختلاف عملکرد معاف دائم.

ب) بدون اختلال شدید معاف از رزم.

بخش دهم: بیماریهای خون و انکولوژی (بدخیمی ها)

بخش دهم: بیماریهای خون و انکولوژی (بدخیمی ها)

ماده ۳۸: مشمولان مبتلا به بیماریهای خون با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیتهای مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود
بند ۱- کم خونی های مکالوپلاستیک معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲- اختلالات ساختمانی ارثی گلبول قرمز ( مانند میکرواسفر و سیتوزارثی، اولوسیتوزیز، الیپتوسیتوز) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳- کم خونی های مزمن اکتسابی به علت بیماریهای خوش خیم.
الف) در موارد هموگلوبین زیر ۱۰ معاف دائم.
ب) در موارد هموگلوبین مساوی و یا بیشتر از ۱۰ خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴- پلی گلبولی اولیه (پلی سیتمی ) و ترومبوسیتوز اولیه معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۵- اختلالات کمی و کیفی پلاکتها و فاکتورهای انعقادی ( بیماریهای خونریزی دهنده و هالیپرکوآگولانت) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۶- بدخیمی های خون و دستگاه لنفاوی به طور کلی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۷- اختلالات خونی ارثی و اکتسابی با منشا ایمونولوژیک معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۸- اگرانولوسیتوز معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- بیماریهای هموگلوبینوپاتی ارثی با سطح هموگلوبین کمتر از ۱۰ معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۰- تالاسمی ماژور، تالاسمی اینترمدیت و سندرمهای سیکل سل معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۱- هیپراسپلنیزیم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۲- بیماری فاویسم خدمات غیررزمی در نزدیکی مراکز درمانی.

——————————————————————————–

بند ۱۳- آپلازی مغز استخوان به هر علت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۴- تومورهای بدخیم از هر نوع و در هر عضو که باشد ولو اینکه درمان شده باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۵- تومورهای خوش خیم:
الف) چنانچه سبب اختلال مشهود در کار عضو یا به صورت عود کننده و یا با کراهت منظر همراه باشد معاف دائم.
ب) در غیر موارد فوق به مبحث مربوطه رجوع شود.

بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی

بخش یازدهم: بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی

ماده ۳۹: مشمولان مبتلا به بیماریهای دستگاه ادراری تناسلی با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلا می باشند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده خواهند نمود.

بند ۱- انسداد ادراری به دلایل عضوی یا عفونی یا فونکسیونی:

الف) در صورتیکه برطرف کردن انسداد امکان پذیر باشد خدمات غیرزرمی.

ب) در صورت عدم امکان برطرف کردن انسداد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲- برگشت ادرار به حالب ها:

الف) اگر دو طرفی یا یک طرفه شدید باشد معاف دائم.

ب) یک طرفه و خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳- بیماریهای عفونی مزمن (سلی، میکروبی، انگلی، قارچی) کلیه، لگنچه، حلب، مثانه، بیضه ها، مجاری ادرار هر یک به تفکیک معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴- سنگهای حالب، کلیه، پروستات، مثانه و سنگهای شاخ گوزنی و تفروکلسینوز:

الف) در صورتیکه انسداد ایجاد کرده باشد معاف دائم.

ب) در صورت عدم ایجاد انسداد معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۵- سنگهای حالب، کلیه، مثانه عمل شده خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۶- تومورهای خوش خیم و بدخیم مجاری ادراری تناسلی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۷- بیماریهای رتروپریتوان، فیبروزر رتروپریتوان، تومورهای خوش خیم و بدخیم و کیست های رتروپریتوان معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۸- بیماریهای طبی کلیه: سندروم نفروتیک، گلومر و لونفریت مزمن، پیلونفریت مزمن، بیماریهای کلاژن کلیه، پروتئین اوری بیش از ۳۰۰ میلی گرم و هماتوری اسانسیل و نارسایی مزمن کلیه معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۹- گلومرولونفریت و پیلونفریت حاد ۶ ماه معاف موقت.

——————————————————————————–

بند ۱۰- هیدرونفروس و اتساع لگنچه معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۱- نفرکتومی یک طرفه، نفرکتومی پارسیل ویپلو پلاستی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۲- کلیه نعل اسبی- کلیه اکتوپیک داخل لگن اکتوپی یک طرفه ( یعنی هر دو کلیه در یک طرف قرار گرفته باشند) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۳- پتوزکلیه:

الف) درجه ۲ خدمات غیررزمی.

ب) درجه ۳ معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۴- هیپوپلازی و آپلازی و آژنزی کلیه معاف دائم.

تبصره: هیپوپلازی یک طرفه و بدون علامت معاف از رزم.

——————————————————————————–

بند ۱۵- کلیه میان اسفنجی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۶- فیستول سیستم ادراری به دستگاه گوارش یا پوست معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۷- نکروزکورتکس کلیه:

الف) در صورتی که منجر به نارسایی یا کم کاری کلیه شده باشد معاف دائم.

ب) در سایر موارد خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۸- پیوند کلیه معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۹- بیماریهای عروقی کلیه مثل: آنوریسم شریان کلیوی، انفارکتوس کلیه، ترومبوز ورید کلیوی، فیستول شریانی وریدی، آنوریسم شریانی وریدی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۰- دوبلیکاسیون حالب در صورتی که هر حالب به طور جداگانه تا مثانه ادامه داشته باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۱- مکااورتر خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۲- بیدرواورتر معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۳- اورتروسل یک طرفی یا دو طرفه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۲۴- مثانه نوروژینک معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۵- کاهش ظرفیت مثانه به دلایل اعمال جراحی قبلی پاسیستیت و یا رادیوتراپی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۶- سیستکتومی توتال و پارسیل معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۷- تنگی کردن مثانه:

الف) بدون عارضه خدمات غیررزمی.

ب) در صورتی که عارضه داشته باشد بر حسب عارضه اظهارنظر شود.

——————————————————————————–

بند ۲۸- از بین رفتن قدرت انقباضی کردن مثانه که منجر به بی اختیاری ادرار شود معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۲۹- هیپوسپادیاز تنه آلت و میان دو راه معاف دائم ( هیپوسپادیاز درجه یک مانع خدمتی ندارد)

——————————————————————————–

بند ۳۰- اپیسپادیاز معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۱- انواع فیستولهای مجرا به تنه آلت، رکتوم و پرینه و اسکروتوم معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۲- بیماری پیرونی:

الف) نوع شدید معاف دائم.

ب) نوع خفیف خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۳- دیورتیکول مجرا معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۴- تنگی شدید مجرا، انواع والوهای مجرای خلفی، تومورهای خوش خیم و بدخیم مجرا اورتریت های مزمن غیرقابل درمان معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۵- بیماریهای مقاربتی اگر در ناحیه انتهایی مجرا و آلت دفرماسیون ایجاد کرده یا به فیبروز و یا تنگی مجرا منجر شود معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۶- هیدروسل:

الف) نوع حجیم معاف دائم.

ب) سایر موارد خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۳۷- واریکوسل:

الف) درجه ۱ و ۲ خدمات غیررزمی.

ب) درجه ۳ معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۳۸- لورسیون حاد بیضه ۶ ماه معاف موقت.

——————————————————————————–

بند ۳۹- اکتوپی و یا فقدان بیضه:

الف) دو طرفه معاف دائم.

ب) یک طرفه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴۰- آتروفی شدید بیضه:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) یک طرفه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴۱- هماتوسل حاد ۶ ماه معاف موقت.

——————————————————————————–

بند ۴۲- شکستگی آلت خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴۳- اپی دیدیمکتومی:

الف) دوطرفه معاف دائم.

ب) یک طرفه خدمات غیررزمی.

——————————————————————————–

بند ۴۴- فقدان آلت معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۵- ترمبوقلبیت وریدهای سطحی آلت ۶ ماه معاف موقت.

——————————————————————————–

بند ۴۶- دوجنسی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۷- بی اختیاری ادراری و شب ادراری به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۸- تغییر مسیر ادراری با عمل جراحی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴۹- هیدروسل طناب منوی، ایپدیدیمیت مزمن و کیست های طناب منوی خدمات غیررزمی.

بخش دوازدهم : بیماریهای قلب و عروق

بخش دوازدهم : بیماریهای قلب و عروق

ماده ۴۳: مشمولان مبتلاء به بیماریهای قلب و عروق با توجه به نوع بیماری که به آن مبتلاء هستند از معافیت های مندرج در هر بند به شرح زیر استفاده می نمایند.

بند ۱ـ کلیه عوارض عضوی دریچه ای قلب عمل شده و عمل نشده به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی معاف دائم.

تبصره: پرولاپس دریچه ای که منجر به نارسائی نشده باشد خدمات غیر رزمی.

——————————————————————————–

بند ۲ـ وجود هر گونه بیماری مادرزادی قلب اعم از عمل شده و نشده معاف دائم.

تبصره: دکستروکادری و سیتوس انورتوس اگر با آنومالیهای دیگر همراه نبوده و عارضه ای نداشته باشد منع خدمتی ندارد.

——————————————————————————–

بند ۳ـ هر نوع بیماری عروق کرونر در هر درجه و حالتی که باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۴ـ نارسایی مزمن قلب معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۵ـ هر نوع بیماری مزمن پریکارد ـ آندوکارد ـ میوکارد اعم از التهابی، تومورال، مادرزادی و اکتسابی معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۶ـ بیماریهای مادرزادی و یا اکتسابی، تومورال و التهابی آئمورت و سرخرگهای بزرگ، مانند کوارکتاسیون، آنوریسم ها، آنژیومها و اتساع سرخرگهای ریوی، کانال شریانی باز، تنگی شریان ریوی اصلی و فیستولهای شریانی وریدی در مورد عمل شده یا نشده معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۷ـ ازدیاد فشار خون شریانی در صورتی که فشار خون باز سیستولیک از ۱۶۰ میلیمتر جیوه و یا دیاستولیک از ۱۰۰ میلیمتر جیوه بالاتر باشد (مقصود از فشار خون باز آنست که لااقل بیمار ۷۲ ساعت در بیمارستان بستری و فشار خون در ساعات مختلف شب و روز ثبت گردد) معاف دائم.

تبصره: ازدیاد فشار خون شریانی در صورتیکه فشار خون باز سیستولیک بین ۱۶۰ـ۱۴۰ میلیمتر جیوه و یا دیاستولیک بین ۱۰۰ـ۹۰ میلیمتر جیوه باشد خدمات غیر رزمی.

——————————————————————————–

بند ۸ـ ترومبوفلبیت ها:

الف) چنانچه عود کننده باشد معاف دائم.

ب) در موارد محدود خدمات غیر رزمی.

——————————————————————————–

بند ۹ـ واریس ها:

الف) شدید و یا همراه با عوارض معاف دائم.

ب) خفیف و متوسط خدمات غیر رزمی.

——————————————————————————–

بند ۱۰ـ تومورهای عروق لنفاوی، لنف آدنوم و الفانتیازیس که لااقل یکی از اندامها را فرا گرفته باشد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۱ـ اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای فوق بطنی به شرطی که تعدادشان بیش از ۱۰ ضربان در دقیقه باشد (در صورت تداوم با اثبات در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۲ـ اختلالات ریتم به صورت اکستراسیستولهای بطنی که تعدادشان بیش از هفت عدد در دقیقه و چند کانونی، دو تا یا بیشتر پشت سر هم آمده باشد (بصورت R-on-T قرار گرفته باشد) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۳ـ تاکی آریتمی های فوق بطنی که شامل تاکیکاردی دهلیزی (بیش از ۱۴۰ ضربان در دقیقه به شرطی که پس از سه ساعت استراحت بهبود نیابد)، فیبریلاسیون دهلیزی، تاکیکاردیهای نودال یا جانکشنال و تاکیکاردیهای بطنی در هر مورد معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۴ـ اختلال هدایت داخل دهلیزی، بلوک سینوس دهلیزی، وقفه سینوس دهلیزی و سندرم تاکیکاردی و برادیکاردی، سندرم (اس.اس.اس)، برادیکاردی سینوزال کمتر از ۵۰ ضربان در دقیقه که با فعالیت تعداد شربقان به حد لازم افزایش نیابد (مورد اخیر به شرط ثبوت در بیمارستانهای نیروهای مسلح یا دانشگاهی) معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۵ـ اختلالات هدایتی دهلیزی بطنی مانند سندرم W.P.W و همچنین اختلالات هدایتی که منجر به استفاده از پیش دائم یا موقت شود معاف دائم.

——————————————————————————–

بند ۱۶ـ وجود یا سابقه بیماری تب روماتیسمی حاد (به شرط وجود کاردیت) معاف دائم.

بیماریهای پدر که نیاز به مراقبت و نگهداری توسط مشمول دارد

بیماریهای پدر که نیاز به مراقبت و نگهداری توسط مشمول دارد

در راستای اجرای ماده ۲۳ فصل دوم آیین نامه معاینه و معافیت مشمولین در صورتیکه پدر مشمول دارای بیماری یا نقص عضوی به شرح زیر باشد از نظر شورای پزشکی نیاز به مراقبت و نگهداری دارد.
۱-کلیه بدخیمی های دستگاههای بدن که موجب ناتوانی و ارکارفتادگی فرد گردد و یا پیشرفته و مقاوم به درمان باشد و به تایید مراجع ذیصلاح رسیده باشد.
۲- تومورها و آدنوپاتیهای مزمن و غیرقابل درمان مدیاستن همراه با علایم فشاری برمدیاستن.
تبصره: در مورد سرطانهای قابل درمان و محدود که متاستاز نداده و عوارض نداشته باشد این قسمت مداق ندارد.
۳-جذام با تشخیص متخصص پوست و تایید مراکز مبارزه با جذام در مرحله ایزوله شدن بیمار و تا زمانی که خطر واگیر بیماری به دیگران وجود دارد و به همین نحو در انواعی از بیماری که پیشرفته بوده و عوارض شدید پوستی یا عصبی در شخص مبتلا ایجاد کرده باشد.
۴-سیفلیس های عصبی یا قلبی عروقی شدید و یا سیفلیس های استخوانی که ایجاد ضایعات انهدامی در استخوان یا مفاصل کرده باشد.
۵-مبتلایان به سل فعال که منجر به محدودیت و ازکارافتادگی فرد گردد با تایید مراکز تخصصی مربوطه.
۶- آرتریتهای مزمن توام با تغییر شکل در استخوانها و جمود در مفاصل و ستون فقرات به صورت پیشرفته که مانع انجام فعالیتهای روزمره شده باشد.
۷-انواع نوروپاتی ها و میوپاتی های اولیه و ثانوی در مراحل پیشرفته که منجر به ناتوانی و اختلال در ایستادن و حرکت شده باشد.
۸- فلج اندام فوقانی یا تحتانی یا نیمه بدن ( همی پلژی، پاراپلژی) که موجب ناتوانی در اعمال وزانه شخص شده باشد.
۹-پارکینسون در مراحل پیشرفته با علایم بالینی واضح و با تایید متخصص بیماریهای اعصاب.
۱۰-مولتیپل اسکلروز در مرحله استقرار کامل.
۱۱- انواع صرع مقاوم به درمان.
۱۲-کلیه ضایعات عروقی مغزی که موجب ناتوانی فرد گردد.
۱۳- کلیه بیماریها ، تروماها و اعمال جراحی روی ستون فقرات که منجر به اختلالات اسفنکتری و فقدان ارزش کاری یک اندام شده باشد.
۱۴-  هرگونه اعمال جراحی روز مغز در صورتیکه منجر به عوارض عصبی یا روانی شدید بعد از عمل شده باشد.
۱۵- پسکیوزها و بیماریهای روانی مزمن با سابقه معتبر بستری های متعدد در بیمارستانهای روانی و یا تایید متخصص بیماریهای روانی.
۱۶-  نقص عقلانی و کند ذهنی با کسب نظر از متخصص مربوطه و مراکز توانبخشی که ضریب هوشی به ۳۰% و کمتر نقصان یافته باشد ( میزان کارایی شخص از نظر مراکز توانبخشی ۳۰% باشد)
۱۷-  در مورد قطع یا از کارافتادگی اندام فوقانی یا تحتانی به شرح زیر رفتار شود.
الف) قطیع یک پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پا کارایی خود را از دست داده باشد.
ب) قطع هر دو پا از زانو به بالا و یا اینکه عملا یک پاکارآتی خود را از دست داده باشد.
ج) قطع یک دست از آرنج به بالا و یا اینکه یک دست عملا کارایی خود را از دست داده باشد.
د) قطع هر دو دست از هر جا که باشد.
۱۸- بیماریهای مزمن و انسداد شدید ریه به همراه کاهش ظرفیت تنفسی ریه به میزان ۵۰% و بیشتر.
۱۹-  تغییر شکلهای شدید مادرزادی جدار قفسه صدری که موجب کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر یا نارسایی قلب شده باشد.
۲۰-سابقه اعمال جراحی ریه و قفسه صدری ( توراکوپلاستی، رزکسیون ریه) که منجر به کاهش ظرفیت تنفسی به میزان ۵۰% و یا کمتر شده باشد.
۲۱-هیپرتیروئیدی شدید همراه با عوارض قلبی، عصبی، چشمی و لاغری مفرط و هیپوتیروئیدی پیشرفته با ایجاد عوارض.
۲۲-  دیابت شیرین مزمن مقاوم به درمان با عوارض چشمی، عصبی و کلیوی پیشرفته.
۲۳-  آکرومگالی، ژیگانتیسم، کوشینگ، آدیسون در هر مورد به شرطی که پیشرفته بوده و عوارض جسمی یا روانی یا علایم بالینی واضح ایجاد کرده باشد به همراه سوابق معتبر پزشکی و. با تایید متخصص غدد مترشحه.
۲۴-  چاقی مفرط به قسمی که وزن شخص ۸۰% و یا بالاتر از وزن مطلوب = (۲+۱۰۰ – طول قد) و یا BMI < 40 باشد.
۲۵-بیماریهای مزمن کبدی همراه با عوارض مربوطه (آسیت و…)
۲۶-  نارسایی مزمن کلیه با علایم واضح بالینی و پاراکلینیکی به تایید متخصص نفرولوژی.
۲۷-  بیماریهای التهابی مزمن روده ( کرون، کولیت اولسرو) که پاسخ به درمان طبی نداده و دچار عوارض گوارشی شده باشد.
۲۸-هموفیلی های شدید که نیاز به مراقبت های ویژه دارند.
۲۹-   کولستومی های دائمی.
۳۰-   کلیه اعمال جراحی در سرتاسر دستگاه ادراری که منجر به تغییر مسیر ادراری بشود و انواع پیوندها نظیر پیلوستومی، نفروستومی، اورتروستومی- جلدی، سیستوستومی.
۳۱-   فیستولهای مثانه به رکتوم غیرقابل درمان.
۳۲-  برداشتن کامل مثانه.
۳۳-   برداشتن هر دو کلیه و یا یک کلیه به همراه اختلال عملکرد در کلیه مقابل.
۳۴-   پیوند کلیه.
۳۵-   فقدان هر دو چشم و یا آنکه هر دو چشم عملا فاقد بینایی باشد.
تبصره: به هر علتی که دید یک چشم به میزان ۱۰۰% و دید چشم دیگر به میزان ۵۰% از بین رفته باشد و یا دید هر دو چشم در مجموع به اندازه ۵۰% دید یک چشم باشد این نوع مصداق دارد.
۳۶-   کری کامل هر دو گوش که با سمعک نیز میزان کاهش شوایی از ۶۰ دسی بل مجموعا در هر دو گوش بیشتر باشد.
۳۷-   کری و لالی توام با تایید متخصص گوش ،‌حلق، بینی
۳۸-   بیماریهای مادرزادی، اکتسابی ، تومورال، یا التهابی ( روماتیسمال) قلبی، آئورت و یا سرخرگهای بزرگ دیگر مانند کوارکتاسیون. آنوریسم ها و یا اتساع سرخرگها ریوی، کانال آرتریل باز، تنگی شریان ریوی اصلی، فیستولهای شریانی و ریوی در صورت عارضه دار بودن.
۳۹-   بیماری عروق کرونر ( انفارکتوس میوکارد و آنژین صدری) که موجب درجاتی از نارسایی قلبی و ازکارافتادگی فرد گردد با تشخیص مراکز تخصصی ن.م.
۴۰-   نارسایی پیشرفته قلب با علایم بالینی واضح.
۴۱-   اعمال پیوند عروق کرونر و تعویض دیچه های قلب و گذاشتن پین میکرهای دائمی که علیرغم انجم عمل درجاتی از نارسایی قلب وجود داشته باشد.
۴۲-
انواع آریتمی ها و بلوکهای قلبی که موجب نارسایی قلبی شده و امکان انجام فعالیت روزمره را از شخص بگیرد.
۴۳-   انواع کاردیومیوپاتی ها.
۴۴-  قرار گرفتن شخص در کلاسهای ۳ و ۴ تنگی نفس می باشد)
۴۵-   اختلالات عروقی که منجر به فلبیت و پری فلبیت همراه با ورم شدید و مزمن اندام گردیده و آندارتریت مسدود کننده.
۴۶-   کلیه بیماریهای ناتوان کننده و شدید پوستی که به درمان مقاوم بوده وبه تایید متخصین مربوطه رسیده باشد.
۴۷-   اسکار و کلوئید ناشی از سوختگیها که موجب اختلال عملکرد اعضا شده و یا بیش از ۵۰ درصد از سطح بدن را فراگرفته باشد.
۴۸-   سندرم سوء جذب که موجب کاشکسی شدید فرد گردد و پاسخ ب درمان طبی نداده باشد.
۴۹-   ضعف شدید جسمانی ( کاشکسی ) به علل مختلف و نواقص و معایبی که توان جسمانی را به میزان کاهش داده باشد که عملا شخص مورد معاینه بدون کمک دیگران در انجام حوایج و تکالیف و کارهای روزمره ناتوان شده و نیاز به مراقبت شخص دیگری داشته باشد.

درباره ی Mohammad

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *