خانه / زنان و زایمان / تخمین سن بارداری و سن جنین

تخمین سن بارداری و سن جنین

تخمین سن بارداری و سن جنین

 

هیچ گاه نمی شود تاریخ دقیق حامله شدن را گفت پس به همین دلیل برای محاسبه سن بارداری یا سن جنین از اولین روز آخرین سیکل قاعدگی مادر استفاده می شود.

تخمین محاسبه تاریخ بارداری هم برای مادر هم برای پزشک اهمیت بسیار زیادی دارد؛ یک مادر میخواهد بداند کی میتواند کودک خود را در آغوش بگیرد وپزشک و متخصص زنان زایمان هم میخواهد زمان مناسب را برای آزمایشات و بررسی های سلامت و غربالگری و تست ارزیابی رشد جنین و زمان مناسب را برای زایمان تعیین کند.

برای محاسبه سن بارداری از سه روش اصلی استفاده می شود که عبارتند از :

تاریخ شروع سیکل قاعدگی

معاینات بالینی

انجام تست سونوگرافی

تخمین سن بارداری و سن جنین
تخمین سن بارداری و سن جنین

 

دو روش اول دارای خطا هستند و تنها زمانی که امکان سونوگرافی نمی باشد باید از آنها استفاده کرد.

بعضی ها هم تاریخ سن حاملگی رو بر حسب اولین حرکات جنین محاسبه میکنند که بسیار غیرقابل اعتماد است.

تاریخی که در آن تست بارداری برای اولین بار مثبت نشان داده شده و همچنین سطح هورمون گنادوتروپین جفتی (bHCG) ممکن است که به محاسبه حداقل سن بارداری کمک کنند.

 

سن بارداری و سن تشکیل نطفه جنین چیست؟


تخمین سن بارداری و سن جنین

 

سن بارداری با سن ایجاد نطفه جنین متفاوت است.سن ایجاد نطفه مدت زمانی است که از لقاح واقعی گذشنه است.تا زمانیکه شما تخمک گذاری نداشته باشید لقاح هم انجام نمی گیرد.معمولا لقاح اواسط ماه یعنی حدود ۱۴ الی ۱۵ روز بعد از شروع سیکل قاعدگی ماهانه شما اتفاق می افتد.

سن ایجاد نطفه همیشه حدود ۱۴ روز کمتر از سن بارداری خواهد بود. طول متوسط یک بارداری کامل، حدود ۲۸۰ روز و یا ۴۰ هفته است که از اولین روز آخرین سیکل قاعدگی شروع می‌شود. طول متوسط یک بارداری کامل از زمان لقاح، حدود ۲۶۶ روز و یا ۳۸ هفته است.

تخمین سن بارداری


تاریخ اولین روز آخرین سیکل قاعدگی

تخمین سن بارداری و سن جنین

 

اگر مادر سیکل قاعدگی منظمی داشته باشد و تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی خود را بداند می توان سن جنین یا بارداری را از روی این تاریخ محاسبه کرد.

 

سونوگرافی

بعد از گذشت ۵ یا ۶ هفته از آخرین سیکل قاعدگی مادر، می‌توان جنین را مشاهده و اندازه‌گیری کرد. در اوایل حاملگی، اندازه‌گیری جنین با استفاده از دستگاه سونوگرافی، دقیق‌ترین روش برای محاسبه سن بارداری است. سونوگرافی برای محاسبه سن بارداری (زمان سپری شده از اولین روز آخرین قاعدگی) از اندازه جنین استفاده می‌کند. دقت برآورد سونوگرافی از سن بارداری، با توجه به سن بارداری متفاوت است.

هرچه از زمان بارداری مدت بیشتری بگذرد دقت سونوگرافی هم برای تعیین سن بارداری کمتر می شود.بهترین زمان محاسبه سن بارداری با استفاده از سونوگرافی بین هفته های ۸ تا ۱۸ بارداری می باشد.دقیق ترین روش هم برای محاسبه سن بارداری استفاده از اولین روز آخرین دوره سیکل قاعدگی زنان و تایید این سن بارداری با انجام تست سونوگرافی است.

 

تخمین سن بارداری و سن جنین

تعیین تاریخ ایجاد نطفه


در یک بارداری عادی و نرمال

برای زنانی که سیکل قاعدگی منظمی دارند، معمولاً لقاح حدود ۱۱ تا ۲۱ روز بعد از اولین روز آخرین قاعدگی اتفاق می افتد. اکثر زنان تاریخ دقیق لقاح را نمی‌دانند، زیرا لقاح تحت تأثیر تاریخ تخمک‌گذاری است و برای تعیین آن باید تاریخ دقیق تخمک‌گذاری را دانست. بنابراین تاریخ لقاح صرفاً یک تخمین بر اساس اولین روز آخرین سیکل قاعدگی می‌باشد.

موارد خاص

زنانی که با استفاده از روش‌های خاص مانند لقاح مصنوعی یا آی وی اف (IVF) باردار می‌شوند، معمولاً تاریخ دقیق لقاح را می‌دانند.

تعیین تاریخ زایمان


تاریخ تخمین زده شده برای زایمان (EDD یا EDC)، تاریخی است که در آن انتظار می‌رود زایمان به طور خود به خود رخ دهد. بر اساس آخرین سیکل قاعدگی، تاریخ تخمین زده شده برای زایمان حدود ۴۰ هفته بعد از اولین روز آخرین قاعدگی است. این فقط یک تخمین است، زیرا تنها حدود ۵ درصد از نوزادان در تاریخ تخمین زده شده به دنیا می‌آیند. دقت تاریخ بدست آمده از این روش، به دقت یادآوری مادر از تاریخ قاعدگی خود، فرض گرفتن منظم بودن سیکل قاعدگی ۲۸ روزه و اینکه تخمک‌گذاری و لقاح ۱۴ روز بعد از شروع قاعدگی رخ داده است، بستگی دارد. استفاده از اولین روز آخرین سیکل قاعدگی که در علم پزشکی به آن LMP گفته می‌شود، برای تخمین تاریخ زایمان ممکن است طول مدت بارداری را زیادتر از مقدار واقعی برآورد کند و می‌تواند بیشتر از ۲ هفته خطا داشته باشد.

مشکلات تخمین سن بارداری


در روش استفاده از آخرین سیکل قاعدگی

محاسبه سن بارداری با استفاده از این روش برای زنانی که دارای سیکل قاعدگی نامنظم هستند و یا زنانی که اولین روز آخرین قاعدگی خود را به خاطر نمی‌آورند، می‌تواند دشوار باشد. در این موارد برای محاسبه سن بارداری اغلب انجام یک تست سونوگرافی موردنیاز است.

روش اندازه‌گیری رشد جنین

در برخی موارد، تعیین سن بارداری مشکل است؛ زیرا جنین به طور غیرمعمول بزرگ و یا کوچک‌تر از حد طبیعی است. همچنین در برخی موارد اندازه رحم در اوایل حاملگی و یا طول رحم در اواخر حاملگی، با اولین روز آخرین قاعدگی مطابقت ندارد. در این موارد نیز، تعیین سن دقیق حاملگی مشکل است.

روش‌های دیگر محاسبه سن جنین و بارداری


معاینه بالینی

گزارش شده است انجام یک معاینه بالینی از لگن که توسط سوابق قاعدگی نیز تأیید شده باشد، در سه ماهه اول بارداری یک روش قابل‌اعتماد برای محاسبه سن بارداری خواهد بود.

سونوگرافی داپلر

در اکثر زنان، در هفته‌های ۱۰ تا ۱۲ بارداری، می‌توان با استفاده از سونوگرافی داپلر صدای قلب جنین را شنید. بنابراین لازم است سن بارداری حداقل ۱۰ تا ۱۲ هفته باشد تا صدای قلب جنین شنیده شود.

آزمایش تعیین سطح هورمون گنادوتروپین جفتی

بعد از گذشت ۶ تا ۱۴ روز از لقاح (هفته ۳ تا ۴ بارداری)، هورمون گنادوتروپین جفتی در خون و ادرار مادر یافت می‌شود. در نتیجه در زمان انجام تست این هورمون و مثبت بودن آن، سن حاملگی حداقل ۳ تا ۴ هفته خواهد بود.

سن بارداری دوقلوها


زمانی که بارداری دوقلو نتیجه‌ی انجام یک لقاح مصنوعی باشد، تعیین سن بارداری باید با استفاده از تاریخ کشت جنین محاسبه شود. اکثر کارشناسان معتقدند که ممکن است پزشک برای جلوگیری از از دست دادن شرایط محدودیت رشد جنین در داخل رحم در اوایل بارداری دوقلو، تاریخ بارداری را با استفاده از جنین بزرگ‌تری در نظر بگیرد.

تخمین سن بارداری و سن جنین

مشاهده سن جنین و بارداری در زمان زایمان


جدول زیر متوسط سن نوزادان به دنیا آمده را نشان می‌دهد.

یک قلو

دوقلو

سه قلو

چهارقلو

پنج قلو و بیشتر

متوسط سن بارداری (هفته‌ها)

۳۹

۳۵

۳۲

۳۰

۲۷

زودتر بودن زمان زایمان در بارداری چندقلویی، بازتابی از افزایش احتمال وقوع زایمان زودرس و بروز عوارض ناشی از بارداری مانند پره اکلامپسی یا مسمومیت حاملگی، جدا شدن جفت، محدودیت رشد جنین و افزایش خطر مرده‌زایی است که با افزایش تعداد جنین‌ها، احتمال وقوع این عوارض نیز افزایش می‌یابد. زودتر بودن زمان زایمان در بارداری‌های چندقلویی نسبت به بارداری‌های تک قلویی، نباید این‌طور تفسیر شود که برای چندقلوها باید یک زمان زودتری را تخمین زد. یک بارداری کامل، صرف‌نظر از تعداد جنین‌ها، به مدت ۳۹ تا ۴۰ هفته در نظر گرفته می‌شود.

درباره ی پروانه

همچنین ببینید

جدول ماههای بارداری به هفته و روز

جدول ماههای بارداری به هفته و روز   ماه اول: ۴ هفته و ۲ روز …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *